Етически изследвания, бр. 4, кн. 2, 2019

Списание „Етически изследвания“

Година IV, брой 4, кн. 2, декември 2019 г.


Изтегляне на целия брой в PDF /~5.7 MB/

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА НА БРОЯ

„ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК“

Тема на броя: „Етика и технологичен риск“
Главен редактор – Емилия В. Маринова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

ЦИФРОВИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ И ВИРТУАЛИЗИРАНИЯТ ЧОВЕК

Технологии и морал
В
асил Проданов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online | PDF

Етическият дебат за технологиите – история, проблеми и перспективи
Силвия Минева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online | PDF

ЕТИКА, ПРАВО И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК

Нуждае ли се моралът от стимулиране
в условията на технологичен риск?

Валентина Драмалиева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online | PDF

Развитието на Индустрия 4.0 и свързаните с нея технологии:
основни социални рискове и етически предизвикателства
Людмила Иванчева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online | PDF

Методологически предизвикателства пред
социологическата практика в ерата на Интернет
Емилия Ченгелова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online | PDF

Големите данни и общественият договор: анализ на казуса
с изтичането на данни от Националната агенция за приходите

Антоанета Гетова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online | PDF

Contemporary Cyber-Security Trends
and Related Ethical Dilemmas (Part 1)

Vesselin Bontchev, Dimitrina Polimirova
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online | PDF

ТЕХНОЛОГИИ, ВЛАСТ И ПОЛИТИКА

Технологии, рискове и една нравствена дилема
Георги Найденов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Фалшиви новини и политиките за децата
Елеонора Лилова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Пост-новини
Камен Ковачев
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

За многоликостта на техногенните рискове
и морално-етическите им отражения

Максим Мизов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

ТЕХНОУТОПИЗЪМ И ЕТИКА: ТРАНСХУМАНИЗЪМ И ПОСТХУМАНИЗЪМ

Етиката, изкуственият интелект и еволюцията на човечеството
Христо Христов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

MАШИННА И КОМПЮТЪРНА ЕТИКА

Видове изкуствен интелект – тесен, общ и супер изкуствен интелект.
Рискове и етически проблеми

Мариана Тодорова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Един начин изкуственият интелект да започне
да различава добро и зло

Александър Лазаров
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Етичното хакерство
Христина Амбарева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Кой владее „бъга“?
Емилия В. Маринова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Медиите във времето на робо-журналистиката
Маргарита Пешева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Думи срещу неутрони
Стоян Ставру
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

МЕДИЙНА ЕКОЛОГИЯ И ВИРТУАЛНИ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Етична сензитивност при вземане на решения с помощта
на виртуалните социални мрежи

Ирина Зиновиева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Представи за Интернет в перспективата на дигиталната (Soft) етика
Даниела Сотирова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Нравственост във виртуалната среда
Калин Гайдаров
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Връзка между агресивно поведение и онлайн насилие
Евгения Йорданова-Христова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И МЕДИЦИНСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Конфиденциалност – основен етичен стандарт за опазване на човешкото достойнство в телемедицинската диагностична практика по акушерство и гинекология
Петър Марков
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Морални измерения на употребата на изкуствения интелект
в грижата за човешкото здраве – действителни и въображаеми рискове

Александра Трайкова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Íslendingabók: генетика, генеалогия и технология
Аглая Денкова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Инвалидност и нови технологии
Божидар Ивков
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

ТЕХНОЛОГИИ, ЕТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Невроусилване – краят на училищното образование?
Наталия Христова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Дигитална грамотност и дигитални умения в съвременна перспектива
Валентина Миленкова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Иновации в училищна среда или училищен „Биг Брадър“
Веселина Качакова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF

Киноизкуството като образователна възможност за
етическа рефлексия върху проблеми, свързани с
използването на информационни технологии

Евелина Иванова-Варджийска
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 2/2019

Online |
PDF