За списанието

„Етически изследвания“ (ISSN 2534-8434) е електронно академично списание с отворен достъп, издавано от екип на секция „Етически изследвания“ към Института за изследване на обществата и знанието при Българска академия на науките.

Списанието има за цел да направи публично достъпни научни текстове от областта на приложната и теоретичната етика, история на етиката, българската академична етика, както и различни интердисциплинарни подходи към съвременната етическа проблематика.

Основната му насоченост се определя от задачата да предостави експертен, специализиран отговор на най-актуалните морални проблеми на съвременността. Публикува материали на български, английски и руски език. Адресирано е както към специалисти, така и към по-широк кръг от читатели. [Вж. още Инструкции за авторите]

divider-victorian

Редакционна колегия

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Доц. д-р Емилия Маринова

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР
Гл. ас. д-р Иван Миков

РЕДАКТОРИ
Доц. д-р Божидар Ивков
Проф. д-р Валетина Драмалиева
Чл.кор. дфн Васил Проданов
Д-р Вилхелм Аугустат (Германия/Австрия)
Проф. Герхард Хофбауер (Австрия)
Проф. д-р Даниела Сотирова
Проф. дфн Дмитрий Смирнов (Русия)
Акад. Евангелос Муцопулос (Гърция)
Проф. дсн Лев Семашко (Русия)
Проф. дсн Максим Мизов
Проф. Мая Ангеловска-Панова (Македония)
Доц. д-р Николай Михайлов
Гл. ас. д-р, д-р Стоян Ставру
Доц. д-р Хенриета Шербан (Румъния)
Ас. д-р Христо Христов
Д-р Юри Стоянов (Англия)

РЕДАКЦИОНЕН АСИСТЕНТ
Д-р Любослава Костова

divider-victorian

Адрес на редакцията
Сп. „Етически изследвания“
бул. „Патриарх Евтимий“ №6, ет. 2
София – 1000, България
Имейл: editor@jesbg.com

Advertisements