За списанието

„Етически изследвания“ (ISSN 2534-8434) е електронно академично списание с отворен достъп, основано и издавано от екип на секция „Етически изследвания“ към Института по философия и социология при Българска академия на науките (бивш ИИОЗ).

Списанието има за цел да направи публично достъпни научни текстове от областта на приложната и теоретичната етика, история на етиката, българската академична етика, както и различни интердисциплинарни подходи към съвременната етическа проблематика.

Основната му насоченост се определя от задачата да предостави експертен, специализиран отговор на най-актуалните морални проблеми на съвременността. Публикува материали на български, английски и руски език. Адресирано е както към специалисти, така и към по-широк кръг от читатели. [Вж. още Инструкции за авторите]

Списанието е индексирано в световната мрежа за индексиране и рефериране на следните места: DOAJ (Directory of Open Access Journals), ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources), Google ScholarВключено е в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН) чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД).

divider-victorian

Редакционна колегия

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Емилия Маринова (Институт по философия и социология, БАН, София)

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР
Иван Миков (Институт по философия и социология, БАН, София)

РЕДАКТОРИ
Александра Трайкова (Институт по философия и социология, БАН, София)
Божидар Ивков (Институт по философия и социология, БАН, София)
Валентина Драмалиева (Университет за национално и световно стопанство, София)
Васил Проданов (Университет за национално и световно стопанство, София)
Вилхелм Аугустат (Международна асоциация „Мир чрез култура“ Европа, Линц)
Герхард Хофбауер (Университет Моцартеум, Залцбург)
Даниела Сотирова (Технически университет, София)
Дмитрий Смирнов (Ивановски държавен университет)
Евангелос Муцопулос (Атинска академия)
Лев Семашко (Обществен институт за изследвания на стратегическата сфера, Санкт Петербург)
Любослава Костова (Институт по философия и социология, БАН, София)
Максим Мизов (Център за исторически и политологични изследвания, София)
Мая Ангеловска-Панова (Институт за национална история, Скопие)
Николай Михайлов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Стоян Ставру (Институт по философия и социология, БАН, София)
Хенриета Шербан (Институт за политически науки и международни отношения, Румънска академия, Букурещ)
Христо Христов (Институт по философия и социология, БАН, София)
Юри Стоянов (УОАИ, Лондонски университет)

divider-victorian

Адрес на редакцията
Сп. „Етически изследвания“
ул. „Сердика“ №4, ет. 4
София – 1000, България
Имейл: editor@jesbg.com