За списанието

„Етически изследвания“ (ISSN 2534-8434) е рецензирано електронно академично списание с отворен достъп, основано и издавано от екип на секция „Етически изследвания“ към Института по философия и социология при Българска академия на науките (бивш ИИОЗ). Списанието има за цел да направи публично достъпни научни текстове от областта на приложната и теоретичната етика, история на етиката, българската академична етика, както и различни интердисциплинарни подходи към съвременната етическа проблематика. Основната му насоченост се определя от задачата да предостави експертен, специализиран отговор на най-актуалните морални проблеми на съвременността. Наред с научните статии се публикуват също така преводи, рецензии на книги, отзиви за събития. Списанието приема материали на български, английски и руски език. Адресирано е както към специалисти, така и към по-широк кръг от читатели. [Вж. още Инструкции за авторите]

Списание „Етически изследвания“ е индексирано в световната мрежа за индексиране и рефериране на следните места: ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), DOAJ (Directory of Open Access Journals), ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources), Google ScholarВключено е в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН) чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД).

divider-victorian

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Проф. Емилия Маринова – Главен редактор (Институт по философия и социология, БАН, София, България)
Гл. ас. Иван Миков – Отговорен редактор (Институт по философия и социология, БАН, София, България)

Гл. ас. Александра Трайкова (Институт по философия и социология, БАН, София, България)
Д-р Ася Асенова (Университет Ка’ Фоскари, Венеция, Италия)
Проф. Валентина Драмалиева (Университет за национално и световно стопанство, София, България)
Проф. Васил Проданов (Университет за национално и световно стопанство, София, България)
Ас. Гергана Мирчева (Институт по философия и социология, БАН, София, България)
Доц. Евангелос Д. Протопападакис (Атински университет, Гърция)
Проф. Даниела Сотирова (Технически университет, София, България)
Доц. Дмитрий Смирнов (Ивановски държавен университет, Иваново, Русия)
Проф. Иванка Райнова (Институт по философия и социология, БАН, София, България/ Институт за аксиологически изследвания, Виена, Австрия)
Проф. Максим Мизов (Център за исторически и политологични изследвания, София, България)
Д-р Мария Хемерли (Фрибургски университет, Фрибург, Швейцария)
Проф. Николай Михайлов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България)
Доц. Олга Артемиева (Институт по философия, РАН, Москва, Русия)
Проф. Роберто Чиприани (Университет Рома Тре, Рим, Италия)
Проф. Рубен Апресян (Институт по философия, РАН, Москва, Русия)
Доц. Стоян Ставру (Институт по философия и социология, БАН, София, България)
Проф. Фолкер Хес (Институт за история на медицината и медицинска етика – “Шарите“, Берлин, Германия)
Д-р Юри Стоянов (УОАИ, Лондонски университет, Лондон, Англия)

 

Реклама