Контакти

За подаване на материали и за контакт с Редакционната колегия

имейл: editor@jesbg.com

Адрес и приемно време на Редакционната колегия
Сряда, 13:30 – 14:30 ч.
ул. „Сердика“ № 4, ет. 5
гр. София
България

Реклама