Контакти

За подаване на материали и за контакт с Редакционната колегия

имейл: editor@jesbg.com

Адрес и приемно време на Редакционната колегия
Сряда, 13:30 – 14:30 ч.
бул. „Патриарх Евтимий“ №6, ет. 2
гр. София

bgm

Advertisements