Уводни думи: Етика и морални пространства – Любослава Костова

Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021

УВОДНИ ДУМИ

ЕТИКА И МОРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА

РЕДАКТОР – ЛЮБОСЛАВА КОСТОВА

Сп. „Етически изследвания“

editor@jesbg.com

EDITORIAL

ETHICS AND MORAL SPACES

EDITOR LYUBOSLAVA KOSTOVA

Journal of Ethical Studies

Уважаеми Читателю!

В брой 6, кн. 1 за 2021 г. представяме поредния свитък от етически изследвания. Първата тема подхожда към проблемите на българската етика чрез понятието „общо академично пространство“. Включени са три текста, които успешно се допълват. Общият анализ се конкретизира в две насоки. Разглеждат се приложните етики във висшето образование: поуки и посоки 30 г. по-късно. Представена е и биоетиката в програмата на философската специалност, като с този текст се отбелязва 10 години от основаването на магистърска програма „интегративна биоетика“ във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тази тема остава открита и би могла да бъде допълнена с последващ анализ на академичното обучение по етика в отделните университети в страната. Има голям потенциал и по посока на анализа на възлови насоки и основни фигури в изграждането на споделено национално етическо пространство.

В отделена рубрика са засегнати специфични ракурси на биоетическия дебат в българското общество, като проблемите на триаж във време на пандемия: етически дилеми пред грижата за изключително недоносени новородени, етични граници и правни измерения при отказ от кръвопреливане, и евтаназията – нови перспективи или промяна в ценностите Това са проблеми на приложната етика, които са свързани с реални ситуации на морален избор.

Включени са и два текста, обединени от темата етос и работа с деца, посветени на ролята на моралното въображение в образователния процес и предизвикателствата при провеждането на емпирични изследвания с тях.

Верни на традицията, продължаваме дискусията в етическата лаборатория със статия за връзките между морала и политиката.

Преводът с коментар е посветен на проблемът за щастието във философията на Ален.

Представени са две книги по етика и една лятна школа по биоетика.

Надяваме се, че този брой е успял да събере в себе си различните лица и теми на българската етика, на нашето общо академично пространство.

Приятно четене!

ВОДЕЩ НА БРОЙ 6, КН. 1/2021

Гл. ас. д-р Любослава Костова

Реклама