Относно дискусионната тема “Морал и пол” – Редакционна колегия

Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018

ОТНОСНО ДИСКУСИОННАТА ТЕМА

МОРАЛ И ПОЛ“

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Сп. „Етически изследвания“

editor@jesbg.com

ABOUT THE MORALITY AND SEX

DISCUSSION THEME

EDITORIAL BOARD

Journal „Ethical Studies“

Една от основните задачи на списание „Етически изследвания“ е да провокира дебат по болезнени за обществото етически теми. Без съмнение такава е „Морал и пол“, върху която ние откриваме научна дискусия.

Представените анализи са възлови за темата, но не я представят цялостно. Поставили сме няколко важни акцента, които, надяваме се, ще възбудят интерес и желание за дискусия. Представили сме едно изследване, посветено на феминистките теории на различието. Публикуваме и един текст, в който се вижда как научният анализ може да оправдае стигматизацията по полов признак. За да обхванем по-широко проблема предлагаме на Вашето внимание анализ на стигмата като източник на напрежение при важни личностни и социални избори, свързани с пола. Той се допълва успешно от представянето на хранителните разстройства при млади момичета като реакция на тяхната неспособност да отговорят на социалните очаквания за полови стереотипи. Анализът на връзката пол и морал е разгледан в полето на спорта и в отношенията между интимните партньори.

В дискусионния блок участват както утвърдени, така и начинаещи амбициозни изследователи, които дават етическите прочити на философския, медицинския, психиатричния и психологическия пласт на темата.

За пълнота представяме и рецензия на книгата на Mondimore, F. M. A Natural History of Homosexuality. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1996.

Списанието публикува в своята рубрика „Етическата лаборатория“ две позиции, които, макар и еднопосочни, показват етическия фокус на текущия всекидневен дебат в българското общество, темата на деня, която разпалва страсти, превръща медиите в арена, а позициите в кауза.

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Доц. д-р Емилия В. Маринова

Реклама