Отново за етиката и технологичните рискове – Редакционна колегия

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020

ОТНОВО ЗА ЕТИКАТА И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ РИСКОВЕ

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Сп. „Етически изследвания“

editor@jesbg.com

ON ETHICS AND TECHNOLOGYCAL RISKS ONCE AGAIN

EDITORIAL BORD

Journal „Ethical Studies“

Настоящият брой 5, кн. 2 за 2020 г. се появява след публикуването на извънредния брой 5, кн. 1, посветен на темата за извънредното положение и пандемията от COVID-19. В тази втора книжка продължаваме публикуването на текстовете, дискутирани по време на XV Национална конференция по етика „Етика и технологичен риск“, която се проведе на 11-13 ноември 2019 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. Форумът беше организиран съвместно от секция „Етически изследвания“ към ИИОЗ-БАН и Катедра „Логика, етика и естетика“ към Философски факултет на СУ.

Тематично текстовете продължават дискусията за ролята на новите технологии в сферата на медицината, киберсигурността и дезинформацията, характера и мястото на трансхуманизма.

В отделна рубрика публикуваме изследвания, посветени на съвременните морални и етически проблеми, насочени към миграцията и екологията.

Продължаваме публикуването на поредната извадка на етическите рубрики във философската периодика у нас, чиято цел е проследяването на това кога се обособяват те и каква е тежестта им по отношение на останалите философски рубрики. В броя са поместени и две рецензии за наскоро излезли монографии.

Реклама