Продължение на библиографските указатели на етическите рубрики в българската философска периодика – Редакционна колегия

Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БИБЛИОГРАФСКИТЕ УКАЗАТЕЛИ НА ЕТИЧЕСКИТЕ РУБРИКИ
В БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА ПЕРИОДИКА

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

editor@jesbg.com

CONTINUATION OF THE BIBLIOGRAPHY INDEX OF ETHICS RUBRICS
IN THE BULGARIAN PHILOSOPHICAL PERIODICALS

EDITORIAL BOARD

Списание „Етически изследвания“ продължава да публикува библиографски указатели на етическите рубрики в българската философска периодика. Ние не се стремим да направим библиография на етическите текстове в българската философска периодика. Интересува ни как етиката завоюва място в нея чрез обособяване на специализирани етически рубрики.

В настоящия брой публикуваме извадка от библиографския указател на списание „Философска мисъл“, което излиза от 1945 до 1991 г. Виждаме, че в него се появява по-голямо разнообразие от рубрики с етически характер. Може да се прецени дали етическата проблематика е привлекателна за изданието, като се сравни обема на извадката с обема от 189 с. на пълния библиографски указател на списанието, подготвен от проф. д.ф.н. Добрин Тодоров и публикуван на сайта на ИБФК (http://www.philosophybg.com/wp-content/uploads/2011/05/filosofska_misal.pdf).

Запазваме структурата на пълния библиографски указател, за да се види по-ясно мястото на етическите рубрики в цялостното съдържание и структурата на изданието.

Реклама