Уводни думи – Редакционна колегия

Сп. „Етически изследвания“, бр. 7, кн. 1/2022

УВОДНИ ДУМИ

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Сп. „Етически изследвания“

editor@jesbg.com

EDITORIAL

EDITORIAL BOARD

Ethical Studies

Представяме на Вашето внимание първата редовна книжка на списание „Етически изследвания“ за 2022 г. с водещ на броя проф. Емилия Маринова. Съдържанието е разгърнато в няколко основни направления. В началото на настоящото издание отдаваме почит към един от доайените на българската етика – проф. Васил Момов, който ни напусна наскоро тази година. В негова памет е посветен въвеждащият текст на проф. Васил Проданов, в който той го представя както като учен, така и като личност – с неговите трудове, научни търсения и интереси, но и с неговите дела и постъпки. Включваме и един от последните неиздавани текстове на проф. Момов на тема, която остава емблематична и разпознаваема в неговия творчески път – нравствената норма.

Заедно с това продължаваме дискусията по темата за свободата и дълга, застъпена основно в последния брой за миналата година, която сега представяме в още няколко направления. Отново са застъпени както теоретичните, така и приложните аспекти в анализите на двете основни етически категории. Проблемът за моралната свободата е разгледан във връзка с деонтичната ситуация и моралното развитие на детето в перспективата на самоидентификацията като обяснителен принцип (Маринова).

Представени са и взаимовръзките между свободата и отговорността в сферата на медицинската етика. От една страна, те са положени в областта на общественото здраве по отношение на въпросите за промоцията и превенцията на здравето (Анов). От друга страна, са анализирани спрямо проблема за употребата на психеделични вещества при лечението на психично страдание (Габровска).

Темите за свободата и дълга са застъпени и в социално-политически контекст. Те са представени в корелацията им с демографската система и демографската политика (Найденова и Михова). Ограничаването на личната свобода е поставено в юридическа рамка на фона на големия социален проблем за домашното насилие (Игнатова). Анализирани са генезисът, спецификите и функциите на политическия дълг, както и взаимодействията му в правната и моралната сфери (Мизов). Посредством понятието „инфодемия“ свободата и дълга са разгледани от гледна точка на влиянието на медиите върху тях в контекста на настоящата пандемия от Covid-19 (Иванова).

В рубриката „Бизнес етика и риск“ представяме анализ на възможните етически рискове при дигитализацията на бизнеса в контекста на организационната промяна (Попова). Накрая предлагаме и една рецензия на новата книга на доц. С. Ставру, която може да бъде добър ориентир за бъдещите ѝ читатели (Трайкова).

Приятно четене!

Реклама