Етически изследвания, бр. 5, кн. 3, 2020

Списание „Етически изследвания“

Година V, брой 5, кн. 3, декември 2020 г.


Изтегляне на целия брой в PDF

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА НА БРОЯ

„ЕТИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ“

Тема на броя: „Етика и играничения“
Главен редактор – Емилия В. Маринова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020

Online |
PDF

 

ЕТИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Covid-19, кризата на капитализма и сблъсъкът на неолиберално-глобалистки,
консервативно-националистки и социалистическо-колективистки морални ценности

Васил Проданов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Бежанци на „една ръка разстояние“ –
за границите, които те не успяват да преминат

Албена Накова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Трибализмът – ерозията на правовата държава
Таня Неделчева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Ограничаване на свободата и бягство от нея.
Морални съображения в условията на необходимост и несигурност

Мартин Мирчев
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Етически аспекти на „спестената“ информация при
събития със значителни последствия

Борислав Градинаров
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Етика на раздялата между бебета и родители в
неонатологичните звена по време на пандемия
Маргарита Габровска
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

От лекарски преглед до киберследене:
свързването с пациенти с публични профили в социалните мрежи нарушава ли медицинската етика?
Александра Трайкова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Форми на отчуждение в медицинската практика
Атанас Анов, Силвия Александрова-Янкуловска
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Женската консултация в условията на Ковид-19: граници на комуникацията
Любослава Костова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Етическото ограничение на дигиталния минимализъм
Даниела Сотирова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Why do we like Mr. Robot, but not Dr. Robot? Some moral constraints on
Telemedicine in the Search for a “Rehumanizing revolution”
Silviya Serafimova
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Prospects for a Computational Approach to Savulescu’s Artificial Moral Advisor
Boris D. Grozdanoff
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Етика в науката. Защо?
Валентина Драмалиева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Covid-19 и табуираният живот
Максим Мизов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Културни граници и културни хоризонти
Емилия Маринова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Да дресираш облак или как „облачето бяло“ се превърна в ураган „Катрина“
Стоян Ставру
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Няколко щрихи към недоброволния аскетизъм
Иван Миков
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ЕТИКА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Этос (само)ограничения: ноосферная аспектизация
Григорий Смирнов, Дмитрий Смирнов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

Ограниченность и безграничность ноосферного человека через
призму этологии закрытости и открытости
Дмитрий Смирнов, Мерине Меликян
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online | PDF

 

ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Шестнадесета научна конференция по етика: етика без граници
Гергана Мирчева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 3/2020
Online |
PDF