Етически изследвания, бр. 6, кн. 1, 2021

Списание „Етически изследвания“

Година VI, брой 6, кн. 1, юли 2021 г.


Изтегляне на целия брой в PDF

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОДНИ ДУМИ

Етика и морални пространства
Редактор – Любослава Костова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021

Online |
PDF

 

ЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

Етиката в България като споделено академично пространство
Емилия В. Маринова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021
Online | PDF

Приложните етики във висшето образование: поуки и посоки 30 години по-късно
Даниела Сотирова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021
Online | PDF

Биоетиката в програмата на философската специалност
(10 години от основаването на магистърска програма „Интегративна биоетика“
във Философски факултет на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“)

Валентина Кънева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021
Online | PDF

 

ОТ ЕТИКА КЪМ БИОЕТИКА

Триаж във  време на пандемия: етически дилеми пред грижата за
изключително недоносени новородени
Маргарита Габровска
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021
Online | PDF

Етични граници и правни измерения при отказ от кръвопреливане
Мариела Деливерска
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021
Online | PDF

Евтаназията: нови перспективи или промяна в ценностите
Атанас Анов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021
Online | PDF

 

ЕТОС И РАБОТА С ДЕЦА

Проекции на нравственото въображение върху полето на образованието
Христина Белева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021
Online | PDF

Методологически и етически аспекти на емпиричните социални изследвания с
деца и юноши. Специфика на международното изследване
„Поведение и здраве сред деца в училищна възраст – HBSC“
Елица Димитрова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021
Online | PDF

 

ЕТИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Моралните добродетели, пороци и политическата апатия
Максим Мизов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021
Online | PDF

 

ЕТИКА НА ЩАСТИЕТО

Превод
Разговори за щастието
Ален (Емил Огюст Шартие)
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021
Online | PDF

Скъпоценната тема на философията – щастието и Ален
Лидия Денкова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021
Online | PDF

 

ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Направления в научните изследвания върху морала: Емилия Маринова и
нейната монография „Обективното изследване на морала и
съвременната етика“

Александра К. Трайкова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021
Online |
PDF

Dimensions of Intra- and Intergenerational Justice in the Debates
about Sustainability (Edited by Silviya Serafimova)

Aleksandra K. Traykova
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021
Online |
PDF

Международно лятно училище по биоетика „Концепцията за „здраве“ и нейните
последици за проблемите с общественото здраве“,
20-27.06.2021 г., Тутцинг, Германия

Констанс Хесапчиева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 1/2021
Online |
PDF