Етически изследвания, бр. 6, кн. 2, 2021

Списание „Етически изследвания“

Година VI, брой 6, кн. 2, декември 2021 г.


Изтегляне на целия брой (pdf)

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА НА БРОЯ

ЕТИКАТА: СВОБОДА И ДЪЛГ

Тема на броя: „Етиката: свобода и дълг“
Редактори – Александра К. Трайкова, Иван Миков
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 1-2

Online |
PDF

ИЗМЕРЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА СВОБОДАТА И ДЪЛГА

Идеологически интерпретации на отношението между свобода и дълг
Васил Проданов
Тракийски научен институт – София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 3-13
Online | PDF

Концепты „долг“ и „свобода“
(философия, морализирующая рефлексия и „темная“ материя языка)

Рубен Грантович Апресян
Институт философии Российской Академии наук
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 14-22
Online | PDF

Защо бизнесът е склонен едностранно да гарантира
повече права на крайните потребители?

Валентина Драмалиева
Университет за национално и световно стопанство, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 23-33
Online | PDF

Интензифициране на диалога наука-общество като предпоставка за
ефективен баланс между академичната свобода и
социалната отговорност на научните изследвания

Людмила Иванчева
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 34-46
Online | PDF

ДЪЛГ, СВОБОДА И ЦЕННОСТИ

Към метафизика на задълженията
Иван Колев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 47-54
Online | PDF

Обоснование морального долга на основе стратегического эгоизма: pro et contra
Андрей Вячеславович Прокофьев
Институт философии Российской Академии наук
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 55-63
Online | PDF

Свободата и дългът в контекста на една аксиология per argumentum e contrario
Силвия Борисова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 64-86
Online | PDF

СВОБОДА И АВТОНОМИЯ В СФЕРАТА НА МОРАЛА

The Role of Freedom For Moral Autonomy In The Project Of Moral Bioenhancement
Silviya Serafimova
Institute of Philosophy and Sociology, BAS
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 87-98
Online | PDF

Moral Duty and Moral Freedom in Bergson’s The Two Sources of Religion and Morality.
The Role of the “Great Mystics”
Vasileios Stratis
University of Athens, Laboratory of Applied Ethics
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 99-108
Online | PDF

Graph Formalism for Normative Ethical Tasks in Artificial Intelligence
Boris D. Grozdanoff
Institute of Philosophy and Sociology, BAS/ Defence and International Security Institute/ QAISEC
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 109-120
Online | PDF

ПРИЛОЖНО-ЕТИЧЕСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ДЪЛГА И СВОБОДАТА

Бъдещето на етиката и краят на огъня
Стоян Ставру
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 121-134
Online | PDF

Чумата, която не уби – за журналистическия дълг при отразяване на кризи
Диян Божидаров
Независим изследовател, журналист
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 135-143
Online | PDF

ЕТИЧЕСКИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ДЪЛГА И СВОБОДАТА

Принцип долга в моральной философии Томаса Рида
Ольга Артемьева
Институт философии Российской Академии наук
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 144-152
Online | PDF

Тройственные обязанности в контексте назидательной и учебной литературы
раннего Нового времени
Маргарита Анатольевна Корзо
Институт философии Российской Академии наук
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 153-159
Online | PDF

Концепция рабства по природе в философии Аристотеля –
свобода, определенная добродетелью
Роман Сергеевич Платонов
Институт философии Российской Академии наук
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 160-167
Online | PDF

Понятие морального долга: вызов Аушвица
Ольга П. Зубец
Институт философии Российской Академии наук
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 168-176
Online | PDF

Дългът според Адам Смит
Александра К. Трайкова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 177-186
Online | PDF

Религията на разума и трансценденталният идеал във
философията на Имануел Кант
Цветелин Ангелов
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 187-198
Online | PDF

Морални основания на критическата теория:
ранната критическа теория на Макс Хоркхаймер
Меги Попова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 199-214
Online | PDF

Прекалено перфектни: етически съображения срещу съвършенството
Васил Лозанов
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 215-227
Online | PDF

СВОБОДА И ДЪЛГ В СФЕРАТА НА РЕПРОДУКТИВНАТА ЕТИКА

Жената между дълга и индивидуалността
Йоана Павлова
Технически университет – София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 228-242
Online | PDF

Репродуктивни решения на родители на деца с увреждане:
между свободния избор и дълга
Гергана Мирчева
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 243-259
Online | PDF

Уязвимост и пол: възможност за репродуктивна автентичност.
Случаят Изабела
Любослава Костова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 260-270
Online | PDF

Морално-етични принципи, религиозни възгледи и правни норми в
пренаталната диагностика
Ирина Маркова
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 271-278
Online | PDF

МЕДИЦИНСКАТА ЕТИКА МЕЖДУ АВТОНОМИЯТА И ПАТЕРНАЛИЗМА

Ограничаване на автономията в медицински контекст
Мартин Мирчев, Александър Стойчев
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 279-288
Online | PDF

Медицински патернализъм, автономност и информирано съгласие
в акушеро-гинекологичната практика
Петър Марков
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“, София/ Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 289-295
Online | PDF

Медицинският патернализъм като благодеяние и грижа в контекста на
индивидуалната автономия и общественото здраве

Констанс Хесапчиева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 296-303
Online |
PDF

ЕТИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Healthcare Students’ Perception and Opinion on Covid-19 Related Treatment Prioritization
Evangelos Kazakos – University of Western Macedonia, Ptolemaida, Greece
Nikoleta Leventi, Alexandrina Vodenitcharova,
Kristina Popova, Stefan Velikov, Antoniya Yanakieva, Krasimira Markova
Medical University, Sofia, Bulgaria
Сп. „Етически изследвания“, бр. 6, кн. 2/2021: 304-307
Online |
PDF

Реклама