Етически изследвания, бр. 3, кн. 1, 2018

Списание „Етически изследвания“

Година III, брой 3, кн. 1, юли 2018 г.

 

Изтегляне на целия брой (pdf, 2 MB)

СЪДЪРЖАНИЕ

ДИСКУСИОННА ТЕМА

МОРАЛ И ПОЛ“

Относно дискусионната тема „Морал и пол“
Редакционна колегия
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018

Online |
PDF

Съвременни феминистки теории на различието:
етически проекции

Татяна Батулева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018
Online |
PDF

„Минные“ поля гендерной морали
Игорь Булычёв
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018
Online |
PDF

Ambiguous Sex: Comparing the Social Imaginary of
Trans and Intersex People

Lee Large
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018
Online |
PDF

Слабост и предразсъдъци: половите стереотипи на патриархалния морал и
ролята им в нозографското конструиране на хранителни разстройства

Александра Трайкова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018
Online |
PDF

Пол и участие в спорта
Боряна Ангелова-Игова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018
Online |
PDF

Другият – ресурс или партньор в интимната връзка
Румен Бостанджиев
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018
Online |
PDF

 

ПРИЛОЖНАТА ЕТИКА ДНЕС

Превод
Методология на изследванията medical choice в
когнитивната медицинска антропология на Линда Гаро
Виталий Лехциер
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018
Online |
PDF

Похвално слово за медицинската антропология
Божидар Ивков
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018
Online |
PDF

 

ИСТОРИЯ НА ЕТИКАТА

Постмодерната етическа перспектива в
контекста на съвременността

Цветелин Ангелов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018
Online |
PDF

 

ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Преди и след хомосексуалността. Френсис Мондимор и
неговата „Естествена история на хомосексуалността“

Христо Христов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018
Online |
PDF

Продължение на библиографските указатели на етически рубрики
в българската философска периодика III

Редакционна колегия
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018
Online |
PDF

Библиографски указатели на етически рубрики
в българската философска периодика III

Добрин Тодоров
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018
Online |
PDF

 

ЕТИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Скандалът около Истанбулската конвенция и
морално-политическият цинизъм спрямо темата за насилието

Максим Мизов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018

Online |
PDF

Homo gender на Истанбулската конвенция:
либерални идеологеми и етически дилеми

Бисера Колева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018
Online |
PDF