Етически изследвания, бр. 3, кн. 1, 2018

Списание „Етически изследвания“

Година III, брой 3, кн. 1, юли 2018 г.

Изтегляне на целия брой (pdf)

СЪДЪРЖАНИЕ

ДИСКУСИОННА ТЕМА

МОРАЛ И ПОЛ“

Относно дискусионната тема „Морал и пол“
Редакционна колегия
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018: 1-2

Online |
PDF

Съвременни феминистки теории на различието:
етически проекции

Татяна Батулева
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018: 3-25
Online |
PDF

„Минные“ поля гендерной морали
Игорь Булычёв
Ивановский государственный политехнический университет, Россия
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018: 26-37
Online |
PDF

Ambiguous Sex: Comparing the Social Imaginary of
Trans and Intersex People

Lee Large
Durham University, England
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018: 38-56
Online |
PDF

Слабост и предразсъдъци: половите стереотипи на патриархалния морал и
ролята им в нозографското конструиране на хранителни разстройства

Александра Трайкова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018: 57-69
Online |
PDF

Пол и участие в спорта
Боряна Ангелова-Игова
Национална спортна академия „Васил Левски“, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018: 70-78
Online |
PDF

Другият – ресурс или партньор в интимната връзка
Румен Бостанджиев
Бургаски свободен университет
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018: 79-87
Online |
PDF

ПРИЛОЖНАТА ЕТИКА ДНЕС

Превод
Методология на изследванията medical choice в
когнитивната медицинска антропология на Линда Гаро
Виталий Лехциер
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018: 88-107
Online |
PDF

Похвално слово за медицинската антропология
Божидар Ивков
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018: 108-122
Online |
PDF

ИСТОРИЯ НА ЕТИКАТА

Постмодерната етическа перспектива в
контекста на съвременността

Цветелин Ангелов
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018: 123-139
Online |
PDF

ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Рецензия на книга
Преди и след хомосексуалността. Френсис Мондимор и
неговата „Естествена история на хомосексуалността“

Христо Христов
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018: 140-146
Online |
PDF

Продължение на библиографските указатели на етически рубрики
в българската философска периодика III

Редакционна колегия
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018: 147
Online |
PDF

Библиографски указатели на етически рубрики
в българската философска периодика III

Добрин Тодоров
МГУ „Св. Иван Рилски“, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018: 148-151
Online |
PDF

ЕТИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Скандалът около Истанбулската конвенция и
морално-политическият цинизъм спрямо темата за насилието

Максим Мизов
Център за исторически и политологически изследвания, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018: 152-177

Online |
PDF

Homo gender на Истанбулската конвенция:
либерални идеологеми и етически дилеми

Бисера Колева
Университет за национално и световно стопанство, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 3, кн. 1/2018: 178-199
Online |
PDF

Реклама