Етически изследвания, бр. 5, кн. 2, 2020

Списание „Етически изследвания“

Година V, брой 5, кн. 2, юли 2020 г.


Изтегляне на целия брой в PDF

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

„ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК“

Отново за етиката и технологичните рискове
Редакционна колегия
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020

Online |
PDF

Собствеността върху пациентската информация в епохата на
дигиталното здраве и Големите данни – възможности и рискове

Мартин Мирчев, Албена Керековска
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020
Online | PDF

За нуждата от обратна връзка. Комуникацията лекар-пациент
и търсенето на медицинска информация в Интернет

Любослава Костова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020
Online | PDF

Критика на дезинформацията
Георги Т. Герасимов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020
Online | PDF

Contemporary Cyber-Security Trends
and Related Ethical Dilemmas (Part 2
)
Vesselin Bontchev, Dimitrina Polimirova
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020
Online | PDF

Тривиалният етос на трансхуманизма
Иван Миков
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020
Online | PDF

 

МОРАЛ И ЕТИКА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

Миграция и културно разнообразие
Таня Неделчева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020
Online | PDF

Защита на неживата природа:
съюзът между красотата и екологичната етика
Стоян Ставру
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020
Online | PDF

 

ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Рецензия на книга
Silviya Serafimova’s Мonograph
In Search of the “Universe’s Helpless Captive”

Aleksandra K. Traykova
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020
Online | PDF

Рецензия на книга
Вещи в природно състояние:
собственост и отговорност за вреди

Александра К. Трайкова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020
Online | PDF

Продължение на библиографските указатели на етически рубрики
в българската философска периодика V

Емилия В. Маринова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020
Online |
PDF

Библиографски указатели на етически рубрики
в българската философска периодика V

Добрин Тодоров
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020
Online |
PDF