Етически изследвания, бр. 5, кн. 2, 2020

Списание „Етически изследвания“

Година V, брой 5, кн. 2, юли 2020 г.


Изтегляне на целия брой (pdf)

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

„ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК“

Отново за етиката и технологичните рискове
Редакционна колегия
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020: 1

Online |
PDF

Собствеността върху пациентската информация в епохата на
дигиталното здраве и Големите данни – възможности и рискове

Мартин Мирчев, Албена Керековска
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020: 2-12
Online | PDF

За нуждата от обратна връзка. Комуникацията лекар-пациент
и търсенето на медицинска информация в Интернет

Любослава Костова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020: 13-21
Online | PDF

Критика на дезинформацията
Георги Т. Герасимов
Gate-92 DG, България
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020: 22-34
Online | PDF

Contemporary Cyber-Security Trends
and Related Ethical Dilemmas (Part 2
)
Vesselin Bontchev, Dimitrina Polimirova
National Laboratory of Computer Virology, BAS
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020: 35-54
Online | PDF

Тривиалният етос на трансхуманизма
Иван Миков
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020: 55-70
Online | PDF

МОРАЛ И ЕТИКА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

Миграция и културно разнообразие
Таня Неделчева
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020: 71-83
Online | PDF

Защита на неживата природа:
съюзът между красотата и екологичната етика
Стоян Ставру
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020: 84-112
Online | PDF

ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Рецензия на книга
Silviya Serafimova’s Мonograph
In Search of the “Universe’s Helpless Captive”

Aleksandra K. Traykova
Institute of Philosophy and Sociology, BAS
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020: 113-117
Online | PDF

Рецензия на книга
Вещи в природно състояние:
собственост и отговорност за вреди

Александра К. Трайкова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020: 118-121
Online | PDF

Продължение на библиографските указатели на етически рубрики
в българската философска периодика V

Емилия В. Маринова
Институт по философия и социология, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020: 122-123
Online |
PDF

Библиографски указатели на етически рубрики
в българската философска периодика V

Добрин Тодоров
МГУ „Св. Иван Рилски“, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 2/2020: 124-132
Online |
PDF

Реклама