Етически изследвания, бр. 2, кн. 2, 2017

Списание „Етически изследвания“

Година II, брой 2, кн. 2, декември 2017 г.

Изтегляне на целия брой (pdf)

СЪДЪРЖАНИЕ

IN MEMORIAM

Стопаджия в галактиката на Гутенберг
Христо Христов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 1-7

Online |
PDF

МЕЖДУ ЕТИКАТА И ПРАВОТО

Сандра, животните и бъдещето на правата
Стоян Ставру
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 8-53
Online |
PDF

Етиката като основен регулатор на развитието на
науката и технологиите в политиката на Европейския съюз

Людмила Иванчева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 54-72
Online |
PDF

ПРИЛОЖНАТА ЕТИКА ДНЕС

Съвременните етически казуси и тяхната връзка с
дилемите на Л. Колберг

Емилия В. Маринова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 73-90
Online |
PDF

Организационна етика и етика на споделянето:
културата на стартъп фирмите

Даниела Сотирова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 91-116
Online |
PDF

МОРАЛ, ПОЛИТИКА, ВЛАСТ

Морални щрихи от портрета на политическия вандализъм
Максим Мизов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 117-142
Online |
PDF

Релацията слово власт и нейния етически прочит:
между властта на словото и словото на властта

Силвия Минева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 143-159
Online |
PDF

Хармоничната личност, естетическото възпитание:
концептуални съответствия и идеологическа ефективност

Ива Куюмджиева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 160-175
Online |
PDF

ЕТИКА, ПРИРОДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

On The Ethical Implications Of Weak And Strong Sustainability Scenarios:
Towards A Sustainable Society With A New Ethics

Silviya Serafimova
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 176-196
Online |
PDF

Ноосферная гуманистика: проблематизация планетарного разума
Григорий Смирнов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 197-214
Online |
PDF

Глобальный этос совершенного человека:
Filo-дискурс основного морального отношения

Мерине Меликян, Дмитрий Смирнов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 215-230
Online |
PDF

ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Международно лятно училище “Биоетиката в контекст” IV
Маргарита Габровска
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 231-233
Online |
PDF

Тринадесета национална конференция по етика
“Морал и етика на равенството и неравенството в
съвременното българско общество”

Христо Христов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 234-237
Online |
PDF

Продължение на библиографските указатели на етически рубрики
в българската философска периодика

Редакционна колегия
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 238
Online |
PDF

Библиографски указатели на етически рубрики
в българската философска периодика II

Добрин Тодоров
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 239-262
Online |
PDF

ЕТИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Етиката и естетиката на противоречивото.
Кратък очерк върху геймърската култура

Христо Христов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 263-270

Online |
PDF

Живот с хронична болка (Опит за социологическо есе)
Божидар Ивков
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2, кн. 2/2017: 271-277
Online |
PDF

Реклама