Етически изследвания, бр. 4, кн. 1, 2019

Списание „Етически изследвания“

Година IV, брой 4, кн. 1, юли 2019 г.


Изтегляне на целия брой (pdf)

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

„БЪЛГАРСКАТА ЕТИКА – ТРАДИЦИИ И ХОРИЗОНТИ“

За българската етика и съвременните морални рискове“
Главен редактор – Емилия В. Маринова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019: 1-2

Online |
PDF

Приложната етика – необходим елемент
в университетското образование

Валентина Драмалиева
Университет за национално и световно стопанство, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019: 3-15
Online | PDF

Етическо изследване и развитие на етическа
компетентност в средното училище

Евелина Иванова-Варджийска
ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019: 16-25
Online | PDF

Кой притежава пациентската информация?
Перспективи пред моралната претенция за собственост

Мартин Мирчев
МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“, Варна
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019: 26-36
Online | PDF

МОРАЛНИ РИСКОВЕ НА СЪВРЕМЕННОСТТА

Бежанците и кризата на толерантността
Таня Неделчева
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019: 37-50
Online | PDF

Нашата памет е нашата крепост:
биологична и дигитална памет в битка за субекта!
Стоян Ставру
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019: 51-61
Online | PDF

Scared of Values? The Goals of Disease Definitions
and the Problem with Naturalism

Aleksandra Traykova
Institute for the Study of Societies and Knowledge, BAS
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019: 62-79
Online | PDF

ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Рецензия на книга
Машини, тела и блянове. Рецензия на
“Изобретяването на човека-машина. Тялото на
спортиста” с автор Боряна Ангелова-Игова

Христо Христов
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019: 80-85
Online |
PDF

Продължение на библиографските указатели на етически рубрики
в българската философска периодика IV

Емилия В. Маринова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019: 86-87
Online |
PDF

Библиографски указатели на етически рубрики
в българската философска периодика IV

Добрин Тодоров
МГУ „Св. Иван Рилски“, София
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019: 88-90
Online |
PDF

Реклама