Етически изследвания, бр. 4, кн. 1, 2019

Списание „Етически изследвания“

Година IV, брой 4, кн. 1, юли 2019 г.


Изтегляне на целия брой в PDF

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

„БЪЛГАРСКАТА ЕТИКА – ТРАДИЦИИ И ХОРИЗОНТИ“

За българската етика и съвременните морални рискове“
Главен редактор – Емилия В. Маринова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019

Online |
PDF

Приложната етика – необходим елемент
в университетското образование

Валентина Драмалиева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019
Online | PDF

Етическо изследване и развитие на етическа
компетентност в средното училище

Евелина Иванова-Варджийска
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019
Online | PDF

Кой притежава пациентската информация?
Перспективи пред моралната претенция за собственост

Мартин Мирчев
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019
Online | PDF

 

МОРАЛНИ РИСКОВЕ НА СЪВРЕМЕННОСТТА

Бежанците и кризата на толерантността
Таня Неделчева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019
Online | PDF

Нашата памет е нашата крепост:
биологична и дигитална памет в битка за субекта!
Стоян Ставру
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019
Online | PDF

Scared of Values? The Goals of Disease Definitions
and the Problem with Naturalism

Aleksandra Traykova
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019
Online | PDF

 

ОТЗИВИ, РЕЦЕНЗИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Машини, тела и блянове. Рецензия на
“Изобретяването на човека-машина. Тялото на
спортиста” с автор Боряна Ангелова-Игова

Христо Христов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019
Online |
PDF

Продължение на библиографските указатели на етически рубрики
в българската философска периодика IV

Емилия В. Маринова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019
Online |
PDF

Библиографски указатели на етически рубрики
в българската философска периодика IV

Добрин Тодоров
Сп. „Етически изследвания“, бр. 4, кн. 1/2019
Online |
PDF