Етически изследвания, бр. 1, 2016

Списание „Етически изследвания“

Година I, брой 1, юли 2016 г.

jesbg-coverПЪЛЕН БРОЙ (pdf, 2.3MB)

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОДНИ ДУМИ

За етическия дебат
Редакционна колегия
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016
Онлайн |
PDF

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПОСТМОДЕРНИЗМА И ГЛОБАЛИЗМА

Що е постмодерна етика?
Силвия Минева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016
Онлайн |
PDF

Преходът към капитализъм и идеологическата хегемония на
неолиберални морални ценности в България
Васил Проданов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016
Онлайн |
PDF

Моралът в мъглата на социалните миризми и аромати
Максим Мизов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016
Онлайн |
PDF

Защо моралът е зависим от социалната психика
Емилия В. Маринова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016
Онлайн |
PDF

ИСТОРИЯ НА ЕТИКАТА

On the Genealogy of Morality.
The Birth of Pessimism in Zapffe’s On the Tragic

Silviya Serafimova
Ethical Studies Journal, 1/2016
Online |
PDF

ЕТИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ И НРАВСТВЕНИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Метаномия на толерантността
Стоян Ставру
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016
Онлайн |
PDF

ЕТИКАТА КАТО НАЧИН НА ЖИВОТ

Идва ли краят на светогледния цинизъм?
Папа Франциск като учител по нравственост

Ерика Лазарова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016
Онлайн |
PDF

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРИЛОЖНАТА ЕТИКА

Бизнес етиката в контекста на тенденцията
за увеличаване на обществената свобода

Валентина Драмалиева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016
Онлайн |
PDF

Предимства и недостатъци на основните модели за
вземане на биоетични решения

Станка Христова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016
Онлайн |
PDF

Морални аспекти при провеждането на генетични изследвания
Любослава Костова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 1/2016
Онлайн |
PDF