Етически изследвания, бр. 2, 2017

Списание „Етически изследвания“

Година II, брой 2, февруари 2017 г.

cover-2-2017

ПЪЛЕН БРОЙ (pdf, 2.4MB)

СЪДЪРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ, ЕТИКА И КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ

Етичното лидерство в кроскултурна перспектива
Даниела Сотирова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017

Онлайн |
PDF

Етическият дебат и културата на растежа
Емилия В. Маринова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017

Онлайн |
PDF

За опасните „интимни връзки“ между
политическите и моралните вкусове

Максим Мизов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017

Онлайн |
PDF

Някои бележки за кризата на демократичния универсализъм
Христо Христов
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017

Онлайн |
PDF

НАУКА И ЕТИКА

Актуални етически измерения на конвергиращите технологии
Людмила Иванчева
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017

Онлайн |
PDF

The Influence of Berkeley’s Principle „Ecce Est Percipi“
and Uexküll’s Theory of Umwelt on Zapffe’s Biosophy

Silviya Serafimova
Ethical Studies Journal, 2/2017

Online |
PDF

Правото, което взема страна
Стоян Ставру
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017

Онлайн |
PDF

ЕТИКА, ИЗКУСТВО, ВЪЗПИТАНИЕ

Доброто дете като модел на универсалната човечност
Ерика Лазарова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017

Онлайн |
PDF

Гражданското и етическо образование в българското училище
Илияна Ермолина
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017

Онлайн |
PDF

РЕЦЕНЗИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Въведение към библиографски указатели на етически рубрики
в българската философска периодика

Емилия В. Маринова
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017

Онлайн |
PDF

Библиографски указатели на етически рубрики
в българската философска периодика

Добрин Тодоров
Сп. „Етически изследвания“, бр. 2/2017

Онлайн |
PDF