Извънреден брой

Във връзка с актуалната ситуация и обявената от СЗО пандемия от COVID-19 редакционният съвет на списание „Етически изследвания“ подготви извънреден брой за 2020 г., на тема „Етика и извънредно положение“. Текстовете са публикувани в реда на тяхното постъпване, след двойно сляпо рецензиране. Очаквайте до 17 май да бъде достъпна и цялата книжка в PDF-формат.

Списание „Етически изследвания“

Година V, брой 5, кн. 1, май 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА НА БРОЯ

„ЕТИКА И ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ“

Тема на броя:
Етика и извънредно положение

Емилия В. Маринова

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

За вирусите с любов (?):
Биологичното разнообразие като предизвикателство пред биоетиката
(Българският контекст)

Стоян Ставру

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

Какво ни остава, когато ни вземат свободата на придвижване
Стилиян Йотов

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

Рискът като лична отговорност
Любослава Костова

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

Превод
Етиците са съгласни кой да бъде лекуван първо,
когато болниците са препълнени с болни от коронавирус

Оливия Голдхил

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

Дефицитите на безвиновната отговорност
в условията на пандемията COVID-19

Борислав Градинаров

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

Риск, пандемия, биовласт
Таня Неделчева

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

Информацията и нейната роля за
общественото мнение в извънредно положение

Светлана Александрова

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

Може ли социалната справедливост да бъде „несправедлива“
във време на извънредно положение? Етическа перспектива

Мартин Мирчев, Албена Керековска

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

Какво имаме в кутията за етически инструменти
за справяне с моралните проблеми във време на криза?

Атанас Анов, Силвия Александрова-Янкуловска

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

COVID-19 и животът като цел
Христина Амбарева

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

Be Kind, Stay Calm: The Impact of Coronavirus on Meaning of Life:
between Free Will and Nihilism

John Bole

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

Свобода и/или солидарност?
Психиатрични „диагнози” на извънредното положение

Гергана Мирчева

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

От временна отговорност до морално задължение:
Здравните комитети от времето на чумната епидемия и
дългът за опазване на общественото здраве

Александра К. Трайкова

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

Дигитализация в здравеопазването и COVID-19:
основни етически аспекти и предизвикателства

Людмила Иванчева

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

Коронавирус: етическата пандемия
Аглая Денкова

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

Кога извънредното положение се превръща
в неморален акт?

Иван Кацарски

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020

Online | PDF

Реклама