Етически изследвания, бр. 5, кн. 1, 2020 (Извънреден брой)

Списание „Етически изследвания“

Година V, брой 5, кн. 1, май 2020 г.
Извънреден брой


Изтегляне на целия брой (pdf)

Във връзка с актуалната ситуация и обявената от СЗО пандемия от COVID-19 редакционният съвет на списание „Етически изследвания“ подготви извънреден брой за 2020 г., на тема „Етика и извънредно положение“. Текстовете са публикувани в реда на тяхното постъпване, след двойно сляпо рецензиране.

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА НА БРОЯ

„ЕТИКА И ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ“

Тема на броя: Етика и извънредно положение
Главен редактор – Емилия В. Маринова

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 1-2

Online | PDF

За вирусите с любов (?):
Биологичното разнообразие като предизвикателство пред биоетиката
(Българският контекст)

Стоян Ставру
Институт по философия и социология, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 3-26

Online | PDF

Какво ни остава, когато ни вземат свободата на придвижване
Стилиян Йотов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 27-49

Online | PDF

Рискът като лична отговорност
Любослава Костова
Институт по философия и социология, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 50-65

Online | PDF

Превод
Етиците са съгласни кой да бъде лекуван първо,
когато болниците са препълнени с болни от коронавирус

Оливия Голдхил

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 66-70

Online | PDF

Дефицитите на безвиновната отговорност
в условията на пандемията COVID-19

Борислав Градинаров
Институт по философия и социология, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 71-86

Online | PDF

Риск, пандемия, биовласт
Таня Неделчева
Институт по философия и социология, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 87-99

Online | PDF

Информацията и нейната роля за
общественото мнение в извънредно положение

Светлана Александрова
Институт по философия и социология, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 100-113

Online | PDF

Може ли социалната справедливост да бъде „несправедлива“
във време на извънредно положение? Етическа перспектива

Мартин Мирчев, Албена Керековска
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 114-123

Online | PDF

Какво имаме в кутията за етически инструменти
за справяне с моралните проблеми във време на криза?

Атанас Анов, Силвия Александрова-Янкуловска
Медицински университет – Плевен

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 124-140

Online | PDF

COVID-19 и животът като цел
Христина Амбарева
Институт по философия и социология, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 141-151

Online | PDF

Be Kind, Stay Calm: The Impact of Coronavirus on Meaning of Life:
between Free Will and Nihilism

John Bole
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 152-168

Online | PDF

Свобода и/или солидарност?
Психиатрични „диагнози” на извънредното положение

Гергана Мирчева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 169-193

Online | PDF

От временна отговорност до морално задължение:
Здравните комитети от времето на чумната епидемия и
дългът за опазване на общественото здраве

Александра К. Трайкова
Институт по философия и социология, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 194-203

Online | PDF

Дигитализация в здравеопазването и COVID-19:
основни етически аспекти и предизвикателства

Людмила Иванчева
Институт по философия и социология, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 204-218

Online | PDF

Коронавирус: етическата пандемия
Аглая Денкова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 219-240

Online | PDF

Кога извънредното положение се превръща
в неморален акт?

Иван Кацарски
Институт по философия и социология, БАН

Сп. „Етически изследвания“, бр. 5, кн. 1/2020: 241-255

Online | PDF

Реклама